Uslovi korišćenja

Dobrodošli na OPTIMUM™ web portal. Pri korišćenju OPTIMUM.RS portala SAGLASNI STE DA PRIHVATATE I RAZUMETE USLOVE KORIŠĆENJA I POLITIKU PRIVATNOSTI sa svim ograničenjima, uslovima i okolnostima koji se pojavljuju na ovoj internet prezentaciji.

OPTIMUM.RS zadržava pravo promene sopstvne internet stranice i svojih uslova korišćenja, pravnih obaveštenja i politike privatnosti u bilo koje vreme. Svaki put kada koristite OPTIMUM.RS web portal, preporučuje se da posetite i pregledate važeće uslove korišćenja, pravna obaveštenja i politiku privatnosti koji su vezani za Vašu transakciju i korišćenje ovog portala. Ako niste zadovoljni OPTIMUM.RS web stranicom, sadržajem ili uslovima korišćenja, pravnim obaveštenjma i politikom privatnosti, saglasni ste da je isključivo Vaše pravo da prestanete sa korišćenjem OPTIMUM.RS internet portala.

Neovlašćene izmene, predstavljanje kao druga osoba, korišćenje agenata/posrednika u kupovini ili obavljanje nezakonitih radnji na ovom portalu su zabranjeni.

Za korisnike koji su pravna lica
Specifikacije proizvoda/Boje
Greške u cenama i raspoloživosti proizvoda
Politika cena
Poreska politika
Plaćanje porudžbina
Provera porudžbine
Prihvatanje porudžbine/Potvrda
Ograničavanje količina i/ili porudžbina
Dostava
Povraćaj / reklamacija artikala
Prestanak korišćenja

Za korisnike koji su pravna lica

OPTIMUM.RS web portal je namenjen je prvenstveno profesionalnim kupcima, odnosno pravnim licima iz zemlje i inostranstva što ne isključuje da su svi posetioci dobrodošli radi informisanja i uvida u proizvodni program OPTIMUM doo.

Specifikacije proizvoda/Boje

OPTIMUM.RS će pokušati da prikaže slike proizvoda što verodostojnije. Ipak, ne možemo garantovati da će boje koje vidite odgovarati bojama proizvoda, jer boje delom zavise od vrste i kvaliteta monitora koji koristite. OPTIMUM.RS će se truditi da u što većoj meri obezbedi fabričke specifikacije proizvoda kao i mišljenja korisnika o ponuđenim artiklima.

Greške u cenama i raspoloživosti proizvoda

Greške u cenama i raspoloživosti artikala će biti otklonjene kada se otkriju. OPTIMUM.RS zadržava pravo da otkaže svaku ponudu i ispravi svaku grešku, neispravnost ili propust uljučujuči i greške u vezi porudžbine, sem u slučaju da je je porudžbina potvrđena na naš zahtev sa Vaše strane i da je nakon toga sa Vaše platne kartice skinut novac (odnosno da ste već platili artikle na neki drugi raspoloživ način). Ako niste u potpunosti zadovoljni isporučenim proizvodima, možete ih vratiti u skladu sa pravilima o vraćanju robe OPTIMUM.RS web portala.

Politika cena

Cene proizvoda i usluga su podložne promeni bez najave. Cene koje vide korisnici su VELEPRODAJNE. Osnovne cene na OPTIMUM.RS su izražene u RSD bez zaračunatog PDV-a. Preračunavanje u odgovarajuće vrednosti za druge valute dostupne na portalu se vrši na osnovu trenutne kursne liste NBS. Cene za potvrđene i plaćene porudžbine su garantovane.

Poreska politika

OPTIMUM.RS obračunava i uplaćuje porez na prodate proizvode po važećim zakonima Republike SRBIJE. Ako ste kupac van teritorije ove države proverite mogućnost uvoza i Vaše obaveze po pitanju carine i poreza u svojoj zemlji. OPTIMUM.RS ne odgovara za dodatne troškove koji nastaju iz ovih razloga.

Plaćanje porudžbina

Vašu porudžbinu možete platiti:

  • Uplatom na naš dinarski račun po predračunu 

Provera porudžbine

Kada poručite artikle koristeći našu korpu, proverićemo telefonom informacije koje ste nam dali. Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu i/ili da ograničimo količinu bilo kog proizvoda u porudžbini bez objašnjenja. Ako je Vaša porudžbina odbijena, pokušaćemo da Vas kontaktiramo putem email poruke na adresu koju ste uneli pri registraciji.

Prihvatanje porudžbine/Potvrda

Slanje i prijem elektronske potvrde porudžbine na Vašu email adresu ne podrazumeva naše prihvatanje porudžbine, niti podrazumeva našu konačnu ponudu. OPTIMUM.RS zadržava pravo da u bilo koje vreme posle elektronske potvrde Vaše porudžbine prihvati ili odbije porudžbinu iz bilo kog razloga, sem ukoliko ista nije telefonom verifikovana i legalno plaćena.

Ograničavanje količina i/ili porudžbina

OPTIMUM.RS može, po svom nahođenju da ograniči ili odbije da isporuči naručene količine proizvoda kupljene za ličnu upotrebu ili za preduzeće u delu ili po kompletnoj porudžbini. OPTIMUM.RS takođje zadržava pravo da odbije bilo koju Vašu porudžbinu. U slučaju da unesemo promene u porudžbinu, kontaktiraćemo Vas direktno na neki od telefona koje ste uneli prilikom registracije.

Dostava

Svi proizvodi i porudžbine naručene preko OPTIMUM.RS su uslovljene dostupnošću proizvoda i biće dostavljene :
● Besplatno našim vozilom kupcu na teritoriji Srbije po redovnom planu dostave (pogledajte plan dostave) ukoliko vrednost porudžbine bez PDV-a prelazi 5.500,00 RSD,
● Besplatno - kurirskim službama na teritoriji Srbije sa kojima prodavac ima zaključen poslovni ugovor za kupce sa teritorija gde prodavac nema redovan plan dostave, ukoliko vrednost porudžbine bez PDV-a prelazi 10.000,00 RSD,
● Kurirskim službama sa kojima kupac ima zaključen poslovni ugovor,
● Kurirskim službama po ceni i roku dostave utvrđenim pravilnikom kurirske službe, za porudžbine čija je vrednost ispod granične vrednosti za besplatnu isporuku.
● Ukoliko kupac ima vanrednu porudžbinu, može dogovoriti način dostave sa pripadajućim komercijalistom.
● Dostavljanje proizvoda kurirskim službama koji su označeni sa zvedicom (*) pada na teret kupca (kupac plaća trošak isporuke).

Uz porudžbinu dobijate račun za kupljene proizvode.

Povraćaj / reklamacija artikala

Na isporuke napravljene preko OPTIMUM.RS web portala imate pravo na povraćaj ukoliko ste dobili robu koja ne odgovara po vrsti, kvalitetu i količini ukoliko nas o tome obavestire u roku od 7 radnih dana od kada dobijete pogrešno isporučenu robu.

Prestanak korišćenja

OPTIMUM.RS može u bilo koje vreme, po svom pravu i potrebi deaktivirati Vaš nalog ili Vam ograničiti pristup i korišćenje OPTIMUM.RS web portala. Smatrate se lično odgovornim za sve porudžbine napravljene pre uskraćivanja prava na korišćenje. OPTIMUM.RS zadržava pravo da promeni, suspenduje ili prekine pristup nekim ili svim sadržajima OPTIMUM.RS web portala u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

**Poslednja revizija ovog dokumenta objavljena: 23.12.2020.

 

Top
Memoris Starr premium quality Penac Vinson